Schaapskooi

Maandag, 17 juni 2024

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Jan Koelewijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Jan Koelewijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
Redactie: Redactie Schaapskooi

HEERDE- De heer Jan Koelewijn is vrijdagavond benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze bijzondere Koninklijke Onderscheiding ontving hij vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten op nationaal en internationaal niveau voor het behoud van historische orgels. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Wolbert Meijer.

Jan Koelewijn staat internationaal in hoog aanzien als orgelmaker/intonateur. “Als vakman gaat hij daarbij veel verder dan beroepsmatig verwacht zou mogen worden en is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van honderden orgels wereldwijd, onder andere in Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en Japan. Zo nodig steekt hij extra (eigen) tijd en energie in een restauratie om tot een optimaal resultaat te komen. Bovendien kunnen de werkzaamheden lang niet altijd tijdens doordeweekse werkdagen worden uitgevoerd, zodat hij zich ook en het weekend vaak voor zijn werk inzet. Zijn grote vakmanschap en goede sociale eigenschappen maken, dat de naam Jan Koelewijn een begrip is geworden in de internationale orgelwereld. Hij is mondiaal één van de weinigen die dit werk (met zijn team van vijf door hem intern opgeleide intonateurs) kan uitvoeren.”

Belangrijk is ook dat Jan Koelewijn zijn kennis en ervaringen graag deelt, bijvoorbeeld met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. “Zijn inbreng daar levert een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van deze kwetsbare groep ‘klinkende monumenten’. Ook draagt hij zijn kennis met overgave over aan een jonge generatie orgelbouwers. Bovendien geeft hij (op vrijwillige basis) internationaal lezingen en colleges op het gebied van orgelbouw en intonatie. Al deze activiteiten dragen in belangrijke mate bij aan het behoud van kennis over de restauratie van orgels en daarmee het behoud van deze instrumenten.” Jan Koelewijn deelt niet alleen kennis, hij verhoogt die ook. Zo heeft hij in diepgaande discussie een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van richtlijnen rond de restauraties van historische orgels, evenals aan nieuwe klankontwikkeling en de toepassing hiervan vanuit een historisch perspectief.

Jan Koelewijn heeft diverse grote en historische orgels gerestaureerd. Zo wist hij met vernieuwende technieken de historische klanken van het Weiblich orgel (1739) van de Sankt Gumbertuskirche te Ansbach– het grootste barokke orgel in Frankenland met ruim 3000 orgelpijpen - terug te vinden en te reconstrueren met een verbluffend resultaat. Een eervolle en succesvolle restauratie was ook die van het Vater-Müller orgel (1726-1742) in de Oude Kerk te Amsterdam, één van de absolute toporgels van Europa. Ook leverde hij een uitzonderlijke bijdrage aan de klankreconstructie van het middeleeuwse Peter Gerritsz orgel (1479) voor het Orgelpark in Amsterdam en het orgel van de Der Aa-kerk te Groningen. Op vrijwillige basis is Jan Koelewijn al veertig jaar organist; tot 1985 voor de Eben-Haëzerkerk, en sinds die tijd voor de Vrije Evangelische Gemeente in de Kruiskerk te Heerde. Voor die laatste kerk is hij ook jarenlang diaken geweest, evenals lid van de werkgroep Zending en Diaconaat. Bovendien was hij medeoprichter en lid van de Liturgiecommissie. Al in zijn jeugdjaren stemde hij op vrijwillige basis de tongwerken van diverse kerken in zijn geboorteplaats Bunschoten/Spakenburg.