Schaapskooi

Maandag, 17 juni 2024

Wekelijks GRATIS bij u bezorgd in de gemeente Heerde, Epe en Hattem

Welzijn Ouderen maakt doorstart

Welzijn Ouderen maakt doorstart
Redactie: Redactie Schaapskooi

EPE- De stichting vrienden van de SWO/E gaat verder onder de naam Stichting Samen voor Ouderen. Samen Voor Ouderen beschikt over financiële middelen, die zij graag wil inzetten t.b.v. welzijnsprojecten voor ouderen in de gemeente Epe. Samen voor Ouderen krijgt inkomsten uit donaties, giften en legaten van vrienden die het welzijn van ouderen een warm hart toedragen. Ook ontvangen zij regelmatig een bijdrage van de handwerkgroep uit Vaassen, die de opbrengst van hun verkoop graag bestemt voor de stichting. Samen voor Ouderen wil de uitvoering van welzijnsdiensten voor ouderen in de gemeente Epe mogelijk maken door m.n. organisaties financieel te ondersteunen.

“Ook in de gemeente Epe stijgt het aantal – nog zelfstandig wonende ouderen – en is er een steeds grotere behoefte aan ondersteuning bij welzijn en zorg. Ouderen kunnen hiervoor een beroep doen op tal van vrijwillige- en professionele welzijns- en zorgorganisaties. Ook zijn er levensbeschouwelijke- en religieuze organisaties die activiteiten en/of diensten t.b.v. ouderen organiseren. Al deze organisaties zetten zich in om het leven van nog zelfstandig wonende ouderen wat aangenamer te maken. Soms ontbreekt het die organisaties aan voldoende financiën om de uitvoering van welzijnsdiensten mogelijk te maken. Deze organisaties kunnen dan een beroep doen op Samen voor Ouderen”, laat Stichting Samen voor Ouderen weten. “In het verleden zijn al organisaties ondersteund met een financiële bijdrage t.b.v. de organisatie van de dag van de mantelzorg, welzijn op recept, theatervoorstelling dementieproblematiek, voorlichting financieel veilig ouder worden, aanschaf koersbalmat etc. Ook verzorgde Samen voor Ouderen i.v.m. het coronavirus onlangs een muzikale groet aan bewoners en medewerkers woon-/zorgcentra. Draagt u ook het welzijn van ouderen in Epe een warm hart toe, dan kunt u een rol van betekenis krijgen door een eenmalige donatie te doen en/of u aan te melden als Vriend van de stichting Samen voor Ouderen in Epe.” Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de dames Agaath Pelster-Oors, Linda Seinstra en de heren Hans de Goede, Harry Franke en Sjaak Bijl. Wilt u meer informatie, stuur dan een bericht naar: SVO Langeweg 51 – 8166 GV Emst of Emailadres Samen4ouderen@gmail.com